Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 2017

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 14 stycznia 2017 r., wybrany został nowy Zarząd Samorządu Studentów, który będzie dowodzić pracami Samorządu Studentów naszej uczelni do stycznia 2018 r.

Zarząd Samorządu Studentów:

Przewodniczący Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów
Dominik Wysocki (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne)

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Klaudia Maślak (Wydział Fizyki, Wydział Nauk Społecznych)

Przewodniczący Komisji Prawnej
Rafał Świergiel (Wydział Prawa i Administracji)

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Natalia Mąka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów
Mateusz Skorupiński (Wydział Biologii)

Kamil KomosińskiZjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 2017