Wzory odwołań w sprawach stypendialnych

Drodzy Studenci,

na większości Wydziałów naszej Uczelni rozpoczął się proces dostarczania decyzji w sprawie stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, specjalnego i zapomogi.
Z tego tytułu udostępniamy Wam – Studentom następujące wzory: prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku o stypendium Rektora i odwołanie dotyczące innych form pomocy materialnej tj.: stypendium socjalnego, specjalnego i zapomogi.

Pamiętajcie, że zarówno prośbę, jak i odwołanie możecie złożyć w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wzór prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku o stypendium Rektora
Wzór odwołania dla innych form pomocy materialnej

 

Natalia MąkaWzory odwołań w sprawach stypendialnych