Przewodniczący Rady – Aleksander Olejniczak
olejniczak.student@gmail.com

Wiceprzewodniczący Rady – Dawid Wojdowski
dawidwojdowski2@gmail.com

Sekretarz Rady – Wiktor Stróżyk
wiktorstrozyk@st.amu.edu.pl

Marta Gumułka
gumulkamarta@gmail.com

Wiktor Kuliś
wiktorkulis@o2.pl

Klaudia Komosińska
klaudiakomosinska@wp.pl

Jagoda Musielak
jagoda.musielak@interia.eu

Artur Oczkowski
artocz@st.amu.edu.pl

Katarzyna Rzemyszkiewicz
KatRzemyszkiewicz@wp.pl

samorzadWydział Teologiczny