Wydział Anglistyki
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Neofilologii
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
Collegium Polonicum w Słubicach
Kolegium Europejskie w Gnieźnie
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
samorzadRady Samorządu Studentów