Przewodniczący Rady – Filip Tomczak
f.tomcz@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Rady – Justyna Szczekutowicz
justynaszczekutowicz@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Rady – Dominika Orlińska
dominika.orlinska@gmail.com

Sekretarz Rady – Mariusz Łęczycki
mariusz960603@o2.pl

Jakub Czyżewski
jakub.czyzewski@gmail.com

Klaudia Dudzik
klaudiadudzik12@gmail.com

Jakub Kortus
jakub.kortus@wp.pl

Mateusz Mirzejewski
matimirz@op.pl

Edyta Matusik
ematusiak95@gmail.com

Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka
mfijalka@gmail.com

Damian Wielechowski
damian.wielechowski@onet.pl

Kamil KomosińskiWydział Prawa i Administracji