Przewodnicząca Rady – Marta Cywińska
cywinska.uam@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Rady – Karolina Matuszak
matuszak.karolina@wp.pl

Sekretarz Rady/Skarbnik Rady – Damian Bojarski
damboj1@st.amu.edu.pl

Magdalena Adamczak
magada8@st.amu.edu.pl

Dominika Ciesielska
d.ciesielskaa@gmail.com

Aleksandra Gałka
olagalka94@gmail.com

Rafał Jaworski
rafal.pawel.jaworski@gmail.com

Krystian Koliński
krykol@st.amu.edu.pl

Aleksander Sierszeński
aksierszenski@gmail.com

Emilia Śliwińska
emisli@st.amu.edu.pl

samorzadWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych