Przewodniczący Rady – Tomasz Burewicz
tomasz.burewicz@gmail.com

Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Jarzębiński
wojjar2@st.amu.edu.pl

Sekretarz Rady – Karolina Oparczyk
karopa@st.amu.edu.pl

Jan Białek
janbia1@st.amu.edu.pl

Katarzyna Donaj
katdon@st.amu.edu.pl

Michał Dulski
dulski.michal@outlook.com

Olga Korban
olgkor@st.amu.edu.pl

Dawid Kucharski
dawkuc1@st.amu.edu.pl

Justyna Rożek
jusroz2@st.amu.edu.pl

Piotr Ryży
ryzy.piotr@gmail.com

Kamil KomosińskiWydział Matematyki i Informatyki