Przewodnicząca Rady – Hanna Robak
 hr76731@st.amu.edu.pl

Wiceprzewodnicząca Rady – Karolina Laskowska
karolina.laskowska@o2.pl

Sekretarz Rady – Marta Bińczyk
marta.binczyk95@gmail.com

Tomasz Burewicz
tomasz.burewicz@gmail.com

Aleksandra Grzelak
o.grzelak1993@gmail.com

Miłosz Szczepaniak
milosz@wmi.amu.edu.pl

Piotr Ryży
ryzy.piotr@gmail.com

Kamil KomosińskiWydział Matematyki i Informatyki