Przewodniczący Rady – Mateusz Skorupiński
skorupinski.wb@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Rady – Blanka Borowiec
blanka.maria.b@gmail.com

Sekretarz Rady – Mateusz Ciepły
mateusz.cieply@vip.onet.pl

Aleksandra Bigos
aleksandra.bigos@gmail.com

Adrian Brodziński
anekaroloco@gmail.com

Justyna Chrzanowska
juustyna.chrzanowska@gmail.com

Barbara Dylawerska
basiadyl@poczta.onet.pl

Adam Gebru
gebruadam@gmail.com

Filip Kobierski
fpkobierski@gmail.com

Małgorzata Popis
malgorzatapopis111@gmail.com

 

 

 

samorzadWydział Biologii