VIII Studenckie Forum Jakości już za nami!

W dniach 16-18 listopada 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się VIII Studenckie Forum Jakości (SFJ). Jest to cykliczne wydarzenie, które corocznie przyciąga rzeszę studentów z całej Polski. Studenckie Forum Jakości powstało, aby stworzyć platformę wzajemnej wymiany poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli środowiska studenckiego, władz uczelni oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

SFJ jest wspaniałą inicjatywą podnoszącą świadomość studentów na temat kształcenia oraz poziomu nauczania. Jest to również bardzo dobra okazja do poznania nowych samorządowców z całej Polski i wymiany z nimi poglądów – powiedziała Ludwika Sowa, studentka Wydziału Neofilologii UAM.

Studenckie Forum Jakości to przedsięwzięcie, mające na celu popularyzację wielu aspektów dydaktyki i jakości kształcenia. Idea wydarzenia nawiązuje do cyklicznych konferencji poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia, organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2005 roku pod hasłem Forum Jakości. Nasza Konferencja od kilku lat wpisuje się w cykl wydarzeń, na które z niecierpliwością oczekują samorządowcy z całej Polski. To miejsce inspirujących rozmów, debat oraz dyskusji na tematy związane z procesem rozwoju jednego z podstawowych fundamentów samorządności.

Konferencja rozpoczęła się debatą Porozmawiajmy o kształceniu, w której wzięli udział poznańscy specjaliści z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prorektor ds. studenckich UAM, prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, oraz prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Moderatorem dyskusji był Maciej Rewucki, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło wypowiedzi dotyczących Ustawy 2.0 oraz działań projakościowych, prowadzonych w jednostkach UAM. Uwagę Uczestników przyciągnęły również anegdoty dydaktyczne, o których chętnie opowiadali goście.

Inicjatywa była świetna i nie mogę się doczekać kolejnych edycji. Poznałem świetne osoby oraz wyniosłem ogromny worek doświadczenia, które na pewno zaprocentuje w przyszłości –opowiada Waldemar Wojna, student pierwszego roku na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Tegorocznym tematem przewodnim była implementacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech bloków szkoleniowych: Skuteczny feedback i rola studenta w działaniach projakościowych, Rola Samorządu Studenckiego po wdrożeniu Ustawy 2.0 oraz Tworzenie efektywnych i pomysłowych programów studiów.

Grono prelegentów było pełne znakomitych, studenckich działaczy, którzy poprzez aktywną pracę w różnego rodzaju organizacjach dbają o poprawę standardów kształcenia, oraz wielu dydaktyków z różnych jednostek np. SGH, UAM. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Adam Gajek, przewodniczący Europejskiej Unii Studentów, Paweł Adamiec, koordynator Zespołu Ekspertów ds. studenckich PKA, czy prof. Jakub Brdulak, członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tegorocznej edycji Studenckiego Forum Jakości, po jego zakończeniu żałuję, że byłem na tym wydarzeniu po raz pierwszy. Za nami fantastyczna wymiana doświadczeń, wróciliśmy do naszych Uczelni bogatsi o znajomość rozwiązań projakościowych i dobrych praktyk, realizowanych przez nasze koleżanki i kolegów. Podczas szkolenia, które poprowadziliśmy wraz z Adamem Gajkiem, Przewodniczącym Europejskiej Unii Studentów, mogliśmy porozmawiać o skutecznym feedbacku, tak potrzebnym dla udziału studentów w zapewnianiu jakości kształcenia. Studenckie Forum Jakości to również okazja do integracji, organizatorzy zapewnili nam w tym roku iście królewskie przyjęcie. Do zobaczenia za rok! – podsumowuje Paweł Adamiec, koordynator Zespołu Ekspertów ds. studenckich PKA.

W sobotę, 17 listopada br., w Auditorim Maximum Collegium Iuridicum Novum odbyła się Debata kandydatów na Przewodniczącego PSRP. W debacie wzięli udział Dominik Leżański z Politechniki Łódzkiej, Filip Wiktor Ogonowski z Politechniki Wrocławskiej oraz Tomasz Zarębski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Największa liczba pytań, kierowana do kandydatów, skupiła się wokół nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, jednakże nie zabrakło także wielu pytań na tematy związane z promocją czy pozycją PSRP na arenie międzynarodowej. Całą debatę moderował Jędrzej Markiewicz, student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Natomiast transmisję live na Facebooku prowadził Kurier Akademicki, jeden z patronów medialnych Studenckiego Forum Jakości.

Wydarzenie zostało objęte patronatami wielu prestiżowych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Poznania, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Ponadto Komitet Organizacyjny Konferencji pozyskał patronaty medialne, do których zaliczyć można Kurier Akademicki, Radio Poznań oraz Życie Uniwersyteckie. Organizatorem Konferencji był Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet.

Za nami ósma już edycja Studenckiego Forum Jakości. To chyba jedyna taka studencka inicjatywa na skalę Polski i z pewnością powód do dumy dla naszego Uniwersytetu. Po feedbacku otrzymanym ze strony uczestników, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że konferencja była jak najbardziej udana, chociaż przy tak kompetentnym zespole, z jakim przyszło mi pracować, nie jestem ani trochę zaskoczony rezultatami. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach i przed nami analiza oraz wyciągnięcie wniosków z tegorocznych przygotowań, tak aby w przyszłym roku zawiesić poprzeczkę jeszcze wyżej – podsumowuje Filip Kobierski, przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSS UAM.

Organizatorzy nie zapomnieli również o atrakcjach dla Uczestników Konferencji. Niedzielne przedpołudnie Samorządowcy spędzili bowiem w Rogalowym Muzeum Poznania.

To właśnie tam, pod okiem specjalistów, przygotowali tradycyjne rogale świętomarcińskie. Po warsztatach edukacyjnych wszyscy udali się na oficjalne zakończenie VIII Studenckiego Forum Jakości, gdzie podsumowano trzydniowe wydarzenie.

Do zobaczenia za rok!

Autorki:
Joanna Maruszczak
Natalia Mąka

Natalia MąkaVIII Studenckie Forum Jakości już za nami!