VII zwyczajne posiedzenie PSS UAM (13.10.2016 r.)

Informujemy, że 13 października 2016 roku o godzinie 18:30 w sali A (DS Jowita) odbędzie się VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poświęcone wyborowi nowego przewodniczącego Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów, co spowodowane jest rezygnacją Kacpra Szczepanka z pełnienia tej funkcji. Posiedzenie, do wyboru nowego przewodniczącego, poprowadzi przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM, Klaudia Maślak.

Porządek obrad:
1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Komunikaty bieżące.
5. Komunikaty komisji.
5a. Komunikat Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów o stanie finansów Parlamentu.
6. Zgłoszenie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów.
7. Przedstawienie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów.
8. Wybór przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów.
9. Wybór przewodniczących komisji stałych Parlamentu – Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Komisji Prawnej, Komisji Socjalno-Ekonomicznej.
10. Ustanowienie oraz wybór przewodniczących komisji branżowych.
11. Wybór uzupełniający członków Senatu Uniwersytetu.
12. Wybór przedstawicieli studentów do Komisji Rektorskich.
13. Wybór uzupełniający członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.
14. Wybór Komisarza Wyborczego Samorządu Studentów UAM.
15. Wybór członków Uczelnianej Komisji Ekonomicznej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Od punktu 9. (Wybór przewodniczących komisji stałych Parlamentu) posiedzenie prowadzi nowo wybrany przewodniczący Parlamentu.

Porządek obrad może ulec zmianie w trakcie jego przyjmowanie (pkt. 3).

Posiedzenie jest otwarte, jednak, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, może zostać zgłoszony wniosek o utajnienie obrad.

Kamil KomosińskiVII zwyczajne posiedzenie PSS UAM (13.10.2016 r.)