Ubezpieczenie 2018/2019!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

informujemy, że i w tym roku nasz Uniwersytet zawarł porozumienie dotyczące ubezpieczenia NNW dla studentów. Ponownie  szczegółami zajmuje się firma InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenie to poważna sprawa, więc już dziś zadbajcie o swoją przyszłość!

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdziecie tutaj: Ubezpieczenie 2018/2019

 

Oczywiście oprócz ubezpieczenia NNW Nasza Uczelnia oferuje ubezpieczenie zdrowotne. Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdziecie tutaj: Ubezpieczenie zdrowotne 2018/2019

Dodatkowe dokumenty poniżej:

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Natalia MąkaUbezpieczenie 2018/2019!