Trudne sytuacje i kryzysy psychiczne wśród studentów – kwestionariusz dla studentów

Droga Studentko, Drogi Studencie,

zapraszamy Cię do udziału w bardzo ważnym projekcie i wypełnienia ankiety dotyczącej trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych, jakich doświadczają studenci w trakcie studiów. Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu SOS Digital – Support to Students in Distress. Będziesz potrzebować mniej niż 10 minut na wypełnienie całego kwestionariusza:
Kwestionariusz
Ankieta skierowana jest do WSZYSTKICH Studentów Uniwersytetu.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowej platformy internetowej SOS Digital, na której studenci uczelni mają uzyskać potrzebne im wsparcie w stanach kryzysów psychicznych i trudnych sytuacji życiowych.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej.

Twoje doświadczenia są bardzo ważne – dzieląc się nimi, możesz pomóc bardzo wielu osobom!
Jednocześnie prosimy o przekazanie naszej prośby jednej osobie – dzięki temu możemy wspólnymi siłami podwoić liczbę odpowiedzi.

Dziękujemy!

Natalia MąkaTrudne sytuacje i kryzysy psychiczne wśród studentów – kwestionariusz dla studentów