pzu

WARIANTY UBEZPIECZENIA od 01.01.2015 roku:

RODZAJ UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA SKŁADKA ZAKRES TERYTORIALNY OZNAKOWANIE WYBORU / WARIANT UBEZPIECZENIA
NNW – ubezpieczenie obowiązuje od następnego dnia po dokonaniu wpłaty 38 000zł 30zł ŚWIAT 1
OC instruktora, nauczyciela, praktykanta w placówkach szkolnych 20.000zł 35 zł RP 2
 
OC w życiu prywatnym rozszerzone o  odpowiedzialności za najmowane mieszkanie, pokój 10.000zł 20zł RP 3

 

 

Numery polis UAM 2015 to:

– NNW dla ubezpieczonych po 01.01.2015 r. (30zł) –  IPB12430014
– OC dla nauczycieli/instruktorów dla ubezpieczonych po 01.01.2015 r. (35zł) – IPB12430015

– OC w życiu prywatnym z klauzulą najmu dla ubezpieczonych po 01.01.2015 r. (20zł) – IPB12430016

———————————————————————————–

Jak opłacić składkę?

Należy opłacić zsumowaną kwotę za wybrane ubezpieczenia na załączonym druku wpłaty lub bezpośrednio na konto 96 1020 4027 2004 0000 8229 9684  podając wszystkie zawarte dane istotne:

– imię i nazwisko,

– PESEL

– wybrany wariant ubezpieczenia

– adres zameldowania

Przykładowo: jesteś studentem z Konina, studiujesz historię, mieszkasz w najmowanym pokoju, udzielasz korepetycji i będziesz miał praktyki w szkole. Wybrałeś wariant ubezpieczenia 1,2,3 ze składką łączną 85 .

W rubryce tytułem wpisujesz dane istotne. Np.

JAN KOWALSKI 92010111111 – WARIANT 1,2,3, jkowal@wp.pl 62-500 KONIN UL. KOLSKA 14

Odpowiedzialność rozpoczyna się od następnego dnia po wpłacie.

Odcinek opłaty lub dowód wpłaty zachować (to indywidualny dowód ubezpieczenia), jeżeli będziesz oczekiwał potwierdzenia Twojej wpłaty napisz do nas  alekaminska@pzu.pl

———————————————————————————–

Numery polis UAM 2014/2015 to:

– dla ubezpieczonych przed 1.10.2014 r. (43zł) –  HPB12430063
– dla ubezpieczonych po 1.10.2014 r. (40zł) – HPB12430064

 ———————————————————————————–

POBIERZ ULOTKĘ/BLANKIET WPŁATY

POBIERZ WARUNKI UBEZPIECZENIA

———————————————————————————–

 

Pomyśl o ubezpieczeniu dzisiaj.

Życie niesie z sobą nieoczekiwane zdarzenia, możesz ich skutki ograniczyć gdy masz odpowiednie ubezpieczenie. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) zabezpieczy Ciebie przed ich konsekwencjami. Dodatkowo w czasie praktyk lub pracy jako opiekun, nauczyciel, instruktor niezbędnym okaże się ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), również w życiu codziennym istotne jest abyś zapewnił sobie minimalną ochronę. Poniżej prezentujemy ubezpieczenia, z których wybierz odpowiednio:

 WARIANTY UBEZPIECZENIA do 31.12.2014 roku

RODZAJ UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA SKŁADKA ZAKRES TERYTORIALNY OZNAKOWANIE WYBORU / WARIANT UBEZPIECZENIA
NNW 38 000zł 40zł ŚWIAT 1
NNW odpowiedzialność od 01.09.2014 do 30.09.2015 38 000zł 43zł ŚWIAT 2
OC instruktora, nauczyciela, praktykanta w placówkach szkolnych 20.000zł 35 zł RP 3
 OC w życiu prywatnym    10.000zł 15zł RP 4
OC w życiu prywatnymrozszerzone o  odpowiedzialności za najmowane mieszkanie, pokój 10.000zł 20zł RP 5

 

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia NNW ? Do wyboruWARIANT 1 LUB 2

 • Suma ubezpieczenia w wariancie  wynosi 38 000 zł.

Wszystkie świadczenia liczy się procentowo od wskazanej sumy ubezpieczenia

 • Zakres – ochroną objęte są zdarzenia, które miały miejsc zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Który wariant dla kogo?

 

WARIANT 2 składka 43 zł – jeżeli nie byłeś wcześniej ubezpieczony lub jesteś studentem I roku możesz skorzystać z specjalnie dla Ciebie przygotowanej oferty z odpowiedzialnością od 01.09.2014 do 30.09.2015r. 

 

 

Opłata składki do 30.11.2014. Nie ryzykuj zwlekając, zapewnij sobie ochronę i pomoc już od dzisiejszego dnia.

 

Co oferujemy w standardzie NNW?

Świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo na terenie RP  włączamy świadczenie typu assistance: wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, wizyta Ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, transport medyczny.

 

Co zostanie zapewnione dodatkowo?

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą do wysokości  30%  wybranej sumy ubezpieczenia.

W ramach kosztów leczenia gwarantujemy odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego ochroną.

Przy sumie ubezpieczenia 38.000 zł  koszty leczenia są do wysokości  11.400 zł.

 

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia OC? (wariant 3)

Co faktycznie jest przedmiotem ubezpieczenia w OC zawodowej?

Jest to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego w związku z uczeniem się zawodu np. kierunek nauczyciel  WARIANT 3 – ze składką 35 zł .

      

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ? ( WARIANT 4, 5)

       Jak zapewnić sobie ochronę za zdarzenia mające miejsce w życiu codziennym?

Jeżeli szkoda powstanie w wyniku wykonywania życia codziennego – przechodzenie przez ulice, nieumyślne uszkodzenie

pojazdu w trakcie jazdy na rowerze, przypadkowe zniszczenie sprzętu na uczelni itp. – możesz się zabezpieczyć przed takim

roszczeniem, gdy wykupisz  WARIANT 4składka 15 zł

 

A jeżeli wynajmujesz pokój lub mieszkanie?  WARIANT 5 –ze składką 20 zł  zapewni Tobie nie tylko ochronę w stosunku do osoby, od której najmujesz pomieszczenie ale daje również komfort posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ( jest to połączenie Wariantu 4 z klauzulą najmu )

 

Jak opłacić składkę?

Najpóźniej do dnia  30.11.2014r. należy opłacić zsumowaną kwotę za wybrane ubezpieczenia na załączonym druku wpłaty lub bezpośrednio na konto 96 1020 4027 2004 0000 8229 9684  podając wszystkie zawarte dane istotne:

– imię i nazwisko,

– PESEL

– wybrany wariant ubezpieczenia

– adres zameldowania

Przykładowo: jesteś studentem z Konina, studiujesz historię, mieszkasz w najmowanym pokoju, udzielasz korepetycji i będziesz miał praktyki w szkole. Wybrałeś wariant ubezpieczenia 1,3,5 ze składką łączną 95 .

W rubryce tytułem wpisujesz dane istotne. Np.

JAN KOWALSKI 92010111111 – WARIANT 1,3,5,. jkowal@wp.pl 62-500 KONIN UL. KOLSKA 14

Odpowiedzialność rozpoczyna się od 01.10.2014r. za szkody i wypadki, które zdarzyły się po opłaceniu składki a dla studentów I roku oraz osób, które dotychczas  nie ubezpieczały się i wybrały wariant 2 ubezpieczenia od 01.09.2014r.

Odcinek opłaty zachować (to indywidualny dowód ubezpieczenia), jeżeli będziesz oczekiwał potwierdzenia Twojej wpłaty napisz do nas  alekaminska@pzu.pl

 

Co masz zrobić gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku  i potrzebujesz pomocy assistance?

Zadzwonić na infolinię pod numery 801 102 102 lub 22 566 55 55 – podaj nr polisy lub swóje dane z nr PESEL, nazwę uczelni. Określ jakiej pomocy potrzebujesz w ramach pomocy assistance np. Wizyta kontrolna Ubezpieczonego, po złamaniu nogi – potrzebny transport medyczny itp.

 

Jak zgłosić szkodę?

Możesz skorzystać z infolinii 801 102 102 lub strony www.pzu.pl

Operator na infolini przeprowadzi Cię przez proces zgłoszenia szkody

Jeżeli wybierzesz zgłoszenie przez internetn – wypełni formularz na stronie www.pzu.pl, zakładka zgłoszenie szkody. Pamiętaj do każdej szkody proś o dostęp internetowy i telefoniczny a otrzymasz swój indywidualny kod dostępu do dokumentów, które w każdej chwili możesz uzupełnić.

 

 

Dla wszystkich studentów UAM w Poznaniu została przygotowana dodatkowa oferta ze zniżką specjalną w wysokości 20% w ubezpieczeniu PZU POMOC W PODRÓŻY

Osoby, które podróżują, uczą się lub pracują po za RP mogą skorzystać  na warunkach szczególnych  z uwzględnieniem zniżki specjalnej  w wysokości 20% z propozycji ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem o opcje:

– praca

– uprawianie wyczynowe sportu

– nauka i praktyki

Ochrona ta ważna jest także dla studentów  przyjeżdżających  do Polski  w ramach wymiany z UAM.

Jak skorzystać z oferty specjalnej PZU POMOC W PODRÓŻY:

Napisz lub zadzwoń:

 • Przemysława Jatczaka: pjatczak@pzu.pl

Odwiedź agencje, która dedykowane jest do obsługi tej oferty:

 • Agencja Ubezpieczeniowa  ul. Bukowska 65, Poznań

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  Studentów

 

Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach  studentów.

 

Ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia grupowego i to Państwo wybierają zakres ochrony i podpisują umowę ubezpieczenia na rachunek swoich wychowanków i pracowników.

 

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:

 • nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki –  świadczenie wypłacane  w wysokości 200%sumy ubezpieczenia
 • zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie

oraz

 • śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą
 • świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę
 • śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

 

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24 h na dobę), tj. m.in. w czasie nauki/prowadzenia zajęć, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (i wyczynowo, i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

 

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas wypoczynku młodzieży,  podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

 

W związku z różnorodnymi oczekiwaniami i problemami przygotowaliśmy kilka wariantów, aby mogli Państwo wybrać taki, który najlepiej odpowiada potrzebom Państwa instytucji.

 

Podstawa: ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

 

 

UBEZPIECZENIE NNW

 

WARIANT II

 

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej
 Śmierć ubezpieczonego          Śmierć ubezpieczonegow następstwienieszczęśliwego wypadku

na terenie placówki

 

w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku
 • zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • ataku epilepsji
 • sepsy

 

 • świadczenie wypłacane dodatkowo poza  świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
100% sumy ubezpieczenia          100% sumy ubezpieczenia
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego  Zdiagnozowanie sepsy   
 • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb) (teren: kraj i zagranica)

 

 • koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren: kraj)

 

 • świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę
Do 25% sumy ubezpieczenia (na każdez tych świadczeń)jednorazowe świadczeniew wysokości 1 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu  spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała – wysokość świadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej – stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Do 100% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata wzroku w obu oczach
 • całkowita utrata mowy
 • porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a
 • śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni
100% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia
80% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej
 • całkowita utrata obu nerek
75% sumy ubezpieczenia
Trwałe uszkodzenie ciała
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych
60% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata ręki
 • całkowita utrata wzroku w jednym oku
 • całkowita utrata słuchu w obu uszach
50% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata stopy
 • całkowita utrata macicy
40% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata jednej nerki
35% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata słuchu w jednym uchu
30% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kciuka
22% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata jajnika lub jądra
 • całkowita utrata śledziony
 • całkowita utrata nosa
20% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata palucha
 • całkowita utrata małżowiny usznej
15% sumy ubezpieczenia
Trwałe uszkodzenie ciała
 • całkowita utrata palców ręki: II, III, IV, V
8% – za każdy palec
 
 • całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V
3% – za każdy palec
 
 • w przypadku utraty do 9 zębów stałych
2% – za każdy utraconyząb stały
 
 • za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej

9 zębów stałych

20% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów
  (z wyłączeniem kości ogonowej)
11% sumy ubezpieczeniaza każdy krąg
 
 • złamania kości udowej
 • niestabilne złamania miednicy
 • zwichnięcie stawu biodrowego
10% sumy ubezpieczenia
 
 
 • złamania kości ramiennej
 • zwichnięcie stawu barkowego
 • złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)
7% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
 • zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego
 • zwichnięcie stawu kolanowego (z wyłączeniem zwichnięcia rzepki)
5% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania łopatki, obojczyka, mostka  –  za każdą kość
 • stabilne złamania miednicy
4,5% sumy ubezpieczenia
Złamania kości lub zwichnięcia stawów
 • zwichnięcie w stawach skokowych
 • złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców
 • złamania rzepki
 • złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)
 • złamania kości twarzoczaszki
4% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania kości ogonowej
3,5% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców
 • złamania w obrębie kciuka
 • zwichnięcie kciuka
3% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów – za każdy krąg
 • złamanie w obrębie palucha
2,5% sumy ubezpieczenia (na każde z tych świadczeń)
 
 • złamania w obrębie kości palców ręki: II–V
 • zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki: II–V
 • złamania w obrębie kości palców stopy: II–V
2% sumy ubezpieczeniaza każdy palec
 
 • złamanie zęba stałego, w przypadku złamania do 9 zębów stałych
0,5% sumy ubezpieczenia za każdy złamany ząb stały
 
 • za wszystkie złamane zęby stałe, w przypadku złamania powyżej 9 zębów stałych
5% sumy ubezpieczenia
  • w przypadku operacyjnego leczenia złamania lub zwichnięcia dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia
 Oparzenia lub odmrożenia
 • oparzenie II st.  –  powyżej 30% powierzchni ciała
 • oparzenie III st.  –  powyżej 10% powierzchni ciała
 • oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu
20% sumy ubezpieczenia
 
 • oparzenie III st.  –  powyżej 5% do 10% powierzchni ciała
10% sumy ubezpieczenia
 
 • oparzenie II st.  –  powyżej 15% do 30% powierzchni ciała
7% sumy ubezpieczenia
Oparzenia lub odmrożenia
 • odmrożenie II st. albo wyższy – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha
 • oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała
 • oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała
4% sumy ubezpieczenia
 
 • odmrożenie II st. albo wyższy – jednego palca ręki lub palca stopy
 • oparzenie II st. Do 1% powierzchni ciała
1,5% sumy ubezpieczenia
Wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
 • 2 dni hospitalizacji
1% sumy ubezpieczenia
 • 3 dni hospitalizacji
2% sumy ubezpieczenia
 • 4 dni hospitalizacji
3% sumy ubezpieczenia
Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia (wymagające hospitalizacji)
 • pogryzienia przez psa
 • pokąsania przez inne zwierzęta
 • ukąszenia przez owady
10% sumy ubezpieczenia
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji
5% sumy ubezpieczenialub następstwo urazów ciała
 • następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało umieszczone w Tabelach lub nie dające się zakwalifikować do definicji poważnego uszkodzenia ciała (nie dotyczy interwencji stomatologicznej). Patrz uwaga poniżej.
1,5% sumy ubezpieczenia

 

 

 

 

Świadczenie typu assistance (na terytorium RP) w ramach składki

podstawowej

    Pomoc medyczna 
 • wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
 • wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
 • transport medyczny
 • wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
 • transport medyczny
Łączna kwota 2 000 złna każdy nieszczęśliwy wypadek
 
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna 
 • organizacja procesu rehabilitacji
Do 500 zł na każdy wypadek
 • dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza
Do 300 zł na każdy wypadek
 • domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni
Do 1 000 zł na każdy wypadek
Pomoc psychologa pomoc psychologa Do 1 500 zł na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej do skorzystania z tej pomocy
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podst., gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych(z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) – jeżeli na skutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużejniż 10 dni od dnia wypadku PZU SA organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2) wchodzących w zakres programu nauczania szkoły   Do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek
 

 

Świadczenia dodatkowe

 

 

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą w ramach kosztów leczenia odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego ochroną do wysokości  30%
 
 
Jednorazowe świadczenie     
 • w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym

 

 • w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat
  z powodu wrodzonej wady serca

 

 • w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25 roku życia
   w wysokości 1 000 zł (na każde świadczenie)
 
 Śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta       
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1 000 zł

 

 

 

samorzadUbezpieczenie dla studentów 2014/2015