Ulotka informacyjna: PZU

Ubezpieczenie 2013/2014

 

11

Numery polis UAM to:
– dla ubezpieczonych przed 1.10.2013 r. – seria GPB Nr 12430081
– dla ubezpieczonych po 1.10.2013 r. – seria GPB Nr 12430082

UWAGA!

Od 1.01.2014 r. obowiązuje tylko jeden wariant ubezpieczenia – składka w wysokości 30 zł, okres obowiązywania polisy od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie PZU do 30.09.2014 r.

Pomyśl o ubezpieczeniu dzisiaj. Życie niesie z sobą nieoczekiwane zdarzenia, możesz ich skutki ograniczyć gdy masz odpowiednie ubezpieczenie. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) zabezpieczy Ciebie przed ich konsekwencjami. Dodatkowo w czasie praktyk lub pracy jako opiekun, nauczyciel, instruktor niezbędnym okaże się ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), również w życiu codziennym istotne jest abyś zapewnił sobie minimalną ochronę. Poniżej prezentujemy ubezpieczenia, z których wybierz odpowiednio:

tabela

 

Co oferujemy w standardzie NNW?

Świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku a także

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, koszty przeszkolenia zawodowego do 25% sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo na terenie RP  włączamy świadczenie typu assistance: wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, wizyta Ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, transport medyczny.

 

Co zostanie zapewnione dodatkowo?

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ochroną na terytorium kraju i za granicą do wysokości  30%  wybranej sumy ubezpieczenia.

W ramach kosztów leczenia gwarantujemy odpowiedzialność za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego ochroną.

Przy sumie ubezpieczenia 33.000 zł  koszty leczenia są do wysokości  9.900 zł.

 

Co jest istotne przy wyborze ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ? (WARIANT 3, 4, 5)

Jeżeli będziesz odbywał praktyki dydaktyczne w szkole, będziesz prowadził zajęcia z młodzieżą – pomyśl zapewnieniu sobie ochrony Odpowiedzialności Cywilnej instruktora, nauczyciela, praktykanta w placówkach szkolnych

– zapewnisz ją sobie wykupując ubezpieczenie w WARIANCIE 3 – składka 35 zł

 

Jak zapewnić sobie ochronę za zdarzenia mające miejsce w życiu codziennym?

Jeżeli szkoda powstanie w wyniku wykonywania życia codziennego – przechodzenie przez ulice, nieumyślne uszkodzenie

pojazdu w trakcie jazdy na rowerze, przypadkowe zniszczenie sprzętu na uczelni itp. – możesz się zabezpieczyć przed takim roszczeniem, gdy wykupisz  WARIANT 4 – składka 18 zł

 

A jeżeli wynajmujesz pokój lub mieszkanie?  WARIANT 5 ze składką23 zł  zapewni Tobie nie tylko ochronę w stosunku do osoby, od której najmujesz pomieszczenie ale daje również komfort posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ( jest to połączenie Wariantu 4 z klauzulą najmu )

 

Jak opłacić składkę?

Najpóźniej do dnia  30.11.2013r. należy opłacić zsumowaną kwotę za wybrane ubezpieczenia na załączonym druku wpłaty lub bezpośrednio na konto 96 1020 4027 2004 0000 8229 9684  podając wszystkie zawarte dane istotne:

– imię i nazwisko,

– PESEL

– wybrany wariant ubezpieczenia

– e-mail

– adres zameldowania

 

Przykładowo: jesteś studentem z Konina, studiujesz historię, mieszkasz w najmowanym pokoju, udzielasz korepetycji i będziesz miał praktyki w szkole. Wybrałeś wariant ubezpieczenia 1,3,5 ze składką łączną 98 zł.

W rubryce tytułem wpisujesz dane istotne. Np.

JAN KOWALSKI 92010111111 – WARIANT 1,3,5. jkowal@wp.pl 62-500 KONIN UL. KOLSKA 14

Odpowiedzialność rozpoczyna się od 01.10.2013r za szkody i wypadki, które zdarzyły się po opłaceniu składki a dla studentów I roku oraz osób, które dotychczas  nie ubezpieczały się i wybrały wariant 2 ubezpieczenia od 01.09.2013r.

Odcinek opłaty zachować (to indywidualny dowód ubezpieczenia), jeżeli będziesz oczekiwał potwierdzenia Twojej wpłaty napisz do nas mhoffman@pzu.pl

blankiet

Co masz zrobić gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku  i potrzebujesz pomocy assistance?

Zadzwonić na infolinię pod numery 801 102 102 lub 22 566 55 55 – podaj nr polisy lub swóje dane z nr PESEL, nazwę uczelni. Określ jakiej pomocy potrzebujesz w ramach pomocy assistance np. Wizyta kontrolna Ubezpieczonego, po złamaniu nogi – potrzebny transport medyczny itp.

 

Jak zgłosić szkodę?

Możesz skorzystać z infolinii 801 102 102 lub strony www.pzu.pl

Operator na infolini przeprowadzi Cię przez proces zgłoszenia szkody

Jeżeli wybierzesz zgłoszenie przez internetn – wypełni formularz na stronie www.pzu.pl, zakładka zgłoszenie szkody. Pamiętaj do każdej szkody proś o dostęp internetowy i telefoniczny a otrzymasz swój indywidualny kod dostępu do dokumentów, które w każdej chwili możesz uzupełnić.

 

 

 

Dla wszystkich studentów UAM w Poznaniu została przygotowana dodatkowa oferta ze zniżką specjalną w wysokości 20% w ubezpieczeniu PZU POMOC W PODRÓŻY

Osoby, które podróżują, uczą się lub pracują po za RP mogą skorzystać  na warunkach szczególnych  z uwzględnieniem zniżki specjalnej  w wysokości 20% z propozycji ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem o opcje:

– praca

– uprawianie wyczynowe sportu

– nauka i praktyki

Ochrona ta ważna jest także dla studentów  przyjeżdżających  do Polski  w ramach wymiany z UAM.

Ja skorzystać z oferty specjalnej PZU POMOC W PODRÓŻY:

Napisz lub zadzwoń:

Odwiedź agencję, która dedykowane jest do obsługi tej oferty:

  • Agencja Ubezpieczeniowa  ul. Bukowska 65 Poznań

Pobierz:

1) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

2) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu  prywatnym

3) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Kamil KomosińskiUbezpieczenie dla studentów 2013/2014