Przemysław RachowiakStypendium rektora dla najlepszych studentów 2015 – listy