Minima punktowe na kierunkach uprawniające do pobierania stypendium rektora

dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014.

Wartości progów punktowych decyzją Uczelnianej Komisji Ekonomicznej wyznaczone zostały odsetkiem 9,5% uprawnionych studentów wyliczanym z ogólnej liczby studentów kierunku. Komisja zabezpieczyła rezerwę w wysokości 0,5% studentów każdego kierunku, celem zabezpieczenia rozpatrzenia odwołań.

Odrębne kierunki stanowią studia I st. stacjonarne, I st. niestacjonarne, II st. stacjonarne, II st. niestacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne oraz jednolite magisterskie niestacjonarne (nawet jeżeli noszą tę samą nazwę).

Wykaz minimów punktowych na kierunkach z podziałem na jednostki:

1) Collegium Polonicum w Słubicach

2) Instytut Kultury Europejskiej oraz Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie

3) MISH i MISHiS

4) Wydział Anglistyki

5) Wydział Biologii

6) Wydział Chemii

7) Wydział Fizyki

8) Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

9) Wydział Historyczny

10) Wydział Matematyki i Informatyki

11) Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

12) Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

13) Wydział Nauk Społecznych

14) Wydział Neofilologii

15) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

16) Wydział Prawa i Administracji 

17) Wydział Studiów Edukacyjnych

18) Wydział Teologiczny

Kamil KomosińskiStypendium rektora 2013/2014 – minima punktowe