Program VII Studenckiego Forum Jakości

 

Piątek, 18 listopada 2016 roku:
Do godziny 15:00 – rejestracja uczestników (Hotel Rzymski)
16:00-16:30 – otwarcie konferencji (Collegium Minus UAM)
17:00-18:30 – debata otwierająca – Zarządzanie kwalifikacjami w kształceniu wyższym (Collegium Minus)
19:00-20:30 – kolacja
21:00 – niespodzianka

Sobota, 19 listopada 2016 roku
10:45-12:15 – panel I – Zintegrowany System Kwalifikacji (Collegium Maius)
12:30-14:00 – panel II – Ustawa 2.0. (Collegium Maius)
14:00-15:00 – obiad
15:00-16:30 – panel III – Zmiany w kształceniu wyższym okiem studentów (Collegium Maius)
16:45-18:15 – panel IV – warsztaty do wyboru (Collegium Maius)
18:30 – 20:30 – niespodzianka
20:30 – kolacja

Niedziela, 20 listopada 2016 roku
Wykwaterowanie i obsługa dokumentacji – delegacje i faktury (Hotel Rzymski)

 

Spis miejsc:
Collegium Maius, ulica Aleksandra Fredry 10
Collegium Minus, ulica Henryka Wieniawskiego 1
Hotel Rzymski, Aleje Karola Marcinkowskiego 22

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu oraz zobowiązują się do umieszczenia zmienionego programu na stronie internetowej.

Kamil KomosińskiProgram konferencji