Przewodnicząca
Joanna Maruszczak
Wydział Neofilologii
kontakt: joanna.maruszczak2@gmail.com

Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej
Rzecznik Praw Studenta

Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka
Wydział Prawa i Administracji
kontakt: mfijalka@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia
Waldemar Wojna
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
kontakt: waldemar.wojna44@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Jan Białek
Wydział Matematyki i Informatyki
kontakt: janbia1@st.amu.edu.pl, stypendia@amu.edu.pl

Komisja ds. Partnerów
Paulina Śmiechowska
Wydział Psychologii i kognitywistyki
kontakt: p.smiechowska55@gmail.com

Komisja ds. Projektów
Daria Kamrowska
Wydział Fizyki
kontakt: dar.kamrowska@gmail.com

Komisja ds. Promocji
Ludwika Sowa
Wydział Neofilologii
kontakt: ludwika.sowa@gmail.com

Kontakt ogólny: samorzad@amu.edu.pl lub samorzaduam@gmail.com

samorzadZarząd Samorządu Studentów UAM