Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów
Maciej Rewucki
Wydział Neofilologii
kontakt: maciejadamrewucki@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów
Natalia Mąka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: nmaka@onet.eu

Przewodniczący Komisji Prawnej
Rafał Świergiel
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
kontakt: rafalswiergiel@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Aleksandra Gałka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
kontakt: olagalka94@gmail.com, stypendia@amu.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Filip Kobierski
Wydział Biologii
kontakt: fpkobierski@gmail.com

Przewodniczący Komisji Projektowej
Aleksander Olejniczak
Wydział Teologiczny
kontakt: olejniczak.student@gmail.com

Przewodniczący Komisji ds. Marketingu
Damian Wielechowski
Wydział Prawa i Administracji
kontakt: damian.wielechowski@onet.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych
Karolina Burnagiel
Wydział Anglistyki / Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: karolina.burnagiel94@gmail.com

Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów
Klaudia Stecka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: stecka.kl@gmail.com, samorzad@amu.edu.pl

samorzadZarząd Samorządu Studentów