Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów
Dominik Wysocki
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
kontakt: wysockidominik@gmail.com


Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Klaudia Maślak

Wydział Fizyki, Wydział Nauk Społecznych
kontakt: klaudia.a.maslak@gmail.com

Przewodniczący Komisji Prawnej
Rafał Świergiel
Wydział Prawa i Administracji
kontakt: rafalswiergiel@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Natalia Mąka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: nmaka@onet.eu, stypendia@amu.edu.pl

Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów
Mateusz Skorupiński
Wydział Biologii
kontakt: skorupinski.wb@gmail.com, samorzad@amu.edu.pl

samorzadZarząd Samorządu Studentów