Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów
Wojciech Kuciński
Wydział Chemii
kontakt: wojtek-96@live.com

Wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów
Maciej Rewucki
Wydział Neofilologii
kontakt: maciejadamrewucki@gmail.com

Przewodniczący Komisji Prawnej
Rafał Świergiel
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
kontakt: rafalswiergiel@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Aleksandra Gałka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
kontakt: olagalka94@gmail.com, stypendia@amu.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Patrycja Krawczyk
Wydział Historyczny
kontakt: patrycjakrawczykk96@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Projektowej
Natalia Rosicka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: natalia.rosicka.96@gmail.com

Przewodnicząca Komisji ds. Marketingu
Natalia Szumała
Wydział Neofilologii
kontakt: n.szumala@gmail.com

Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Komunikacji
Łukasz Rozwora
Wydział Historyczny
kontakt: lukasz.rozwora@gmail.com

Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów
Klaudia Stecka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
kontakt: stecka.kl@gmail.com, samorzad@amu.edu.pl

samorzadZarząd Samorządu Studentów