Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów (od lipca 2019 roku)

Mail Komisji Rewizyjnej UAM: komisjarewizyjnauam@gmail.com

Adrian Kaleta
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
kaleta.adrian96@gmail.com

Daria Szeremeta
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
daria.szeremeta@gmail.com

Justyna Heryng
Członek Komisji Rewizyjnej
justine.hering@gmail.com

Szymon Wlekliński
Członek Komisji Rewizyjnej
szymon.wleklinski@gmail.com

Jan Białek
Członek Komisji Rewizyjnej
janbia1@st.amu.edu.pl


Uchwały Komisji Rewizyjnej
Protokoły Komisji Rewizyjnej

 

Kamil KomosińskiKomisja Rewizyjna