Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów (od lipca 2017 roku)

Wojciech Kwiendacz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wojtekkwiendacz@gmail.com

Agata Guzikowska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
agaguzikowska1@gmail.com

Justyna Heryng
Członek Komisji Rewizyjnej
justine.hering@gmail.com

Mateusz Mirzejewski
Członek Komisji Rewizyjnej
matimirz@op.pl


Uchwały Komisji Rewizyjnej
Protokoły Komisji Rewizyjnej

 

Kamil KomosińskiKomisja Rewizyjna