Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów 2016/2017

Mateusz Mirzejewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
matimirz@op.pl

Dominika Lica
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
lica.dominika@gmail.com

Remigiusz Chęciński
Członek Komisji Rewizyjnej
remik.checinski@gmail.com

Klaudia Dudzik
Członek Komisji Rewizyjnej
klaudiadudzik12@gmail.com

Zuzanna Kaczmarek
Członek Komisji Rewizyjnej
zuzanna.kaczmarek95@gmail.com


Uchwały Komisji Rewizyjnej
Protokoły Komisji Rewizyjnej

 

Kamil KomosińskiKomisja Rewizyjna