Nie jest to kolejny plebiscyt popularności ani konkurs smsowy! Coroczna ankietyzacja sprawdza bardzo wnikliwie relacje jakie zachodzą między studentami a obsługą najważniejszego miejsca na wydziale – właśnie dziekanatów. Wielokryterialne podejście do tematu pomaga ocenić głosami studentów, czy praca prowadzona jest rzetelnie i na najwyższym poziomie. Ocenie podlegają aspekty pomocy, sposoby przekazywanej informacji, ale także otwartość i uprzejmość. Coroczna ewaluacja pozwala na nagrodzenie najwyżej ocenianych dziekanatów na UAM oraz wprowadzanie zmian w tych, które studenci wskażą jako potrzebujące zmian.

Raport – Przyjazny Dziekanat 2015
Raport – Przyjazny Dziekanat 2016
Raport – Przyjazny Dziekanat 2018

 

logo 205

samorzadPrzyjazny Dziekanat