W roku 2015 Komisja ds. Dydaktyki i Nauki PSS UAM przeprowadziła we współpracy z Wydziałowymi Radami Samorządu Studentów ankietyzację lektoratów języka obcego, prowadzonych przez Szkołę Językową UAM.

Raport z ankietyzacji lektoratów (rok 2015)

W roku 2016 Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSS UAM przeprowadziła internetową ankietą, będącą efektem konsultacji ze Szkołą Językową UAM, która, na podstawie wcześniejszego badania, we współpracy z Komisją oraz władzami rektorskimi chce wprowadzić reformę nauczania języków obcych. Do raportu zostanie dołączony dokument z opracowaniem wyników z poszczególnych pytań.

Raport – studencka ankietyzacja zajęć języka obcego (rok 2016)

samorzadOcena zajęć języków obcych