Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSS UAM we współpracy z Biurem Rady ds. Jakości Kształcenia przeprowadza lub nadzoruje i promuje badania ankietowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Parlament Samorządu Studentów przeprowadza corocznie ankietyzację Przyjazny Dziekanat, mającą na celu jakość obsługi w dziekanatach i sekretariatach ośrodków zamiejscowych (w Gnieźnie i Słubicach). 

W roku 2015 przeprowadzone zostało badanie, oceniające funkcjonowanie nauczania języków obcych (w ramach prac Szkoły Językowej UAM). Raport z tego badania stał się przyczyną rozmów, mających na celu reformę nauczania języków obcych na UAM.

  1. Przyjazny Dziekanat
  2. Ankietyzacja ECTS
  3. Ankietyzacja lektoratów języka obcego
  4. Badanie Jakości Kształcenia
Kamil KomosińskiBadania ankietowe