Wybory Rektora UAM na kadencję 2020-2024 – postulaty studenckie

W piątek 12 czerwca 2020 roku Parlament Samorządu Studentów UAM wybrał 39 studentów, którzy dołączyli do grona Kolegium Elektorów, które w poniedziałek 29 czerwca br. wspólnie wybierze Rektora UAM na kadencję 2020-2024.

Po wielu spotkaniach przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów uzgodniono m.in. treść postulatów studenckich kierowanych do kandydatów na Rektora UAM, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej oraz prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego. Postulaty zostały przesłane kandydatom 20 czerwca 2020 roku w formie elektronicznej przez Przewodniczącą Samorządu Studentów UAM Joannę Maruszczak wraz z następującą wiadomością:

„na wstępie pragnę Pani/Panu serdecznie pogratulować decyzji o kandydowaniu na funkcję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wierzymy, że tocząca się dyskusja oraz szeroka debata na temat przyszłości Uniwersytetu stanie się fundamentem do zapewnienia naszej wspólnocie podstaw do wypracowania najbardziej optymalnego planu rozwoju z poszanowaniem tradycji i wartości akademickich.

Poniżej pozwalam sobie przedstawić postulaty dotyczące spraw studenckich wysunięte przez przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu, które zostały wypracowane w formule dialogu oraz konsultacji ze studentami dotyczących nadchodzącej kadencji władz rektorskich. (…)”

LINK DO POSTULATÓW STUDENCKICH

Spotkania z kandydatami na Rektora oraz kandydatami na Prorektora ds. studenckich i kształcenia zostały zaplanowane na najbliższy tydzień i odbędą się w formule tradycyjnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Harmonogram spotkań:

  • 24 czerwca (środa) – spotkanie z prof. dr. hab. Ryszardem Naskręckim oraz kandydatką na prorektora ds. studenckich i kształcenia, prof. UAM dr hab. Beatą Mikołajczyk;
  • 25 czerwca (czwartek) – spotkanie z prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską oraz kandydatem/kandydatką na prorektora ds. studenckich i kształcenia (czekamy na imię i nazwisko kandydata/tki).

 

Wszelkie pytania dot. wyborów możecie kierować na: samorzaduam@gmail.com

Natalia MąkaWybory Rektora UAM na kadencję 2020-2024 – postulaty studenckie