Senat to kolegialny organ uczelni, który ma najwyższą moc uchwałodawczą, działający w oparciu o przepisy prawa i statut uczelni. Kadencja senatu trwa cztery lata. Senat ma prawo wyrażania opinii środowiska akademickiego Uniwersytetu we wszystkich sprawach, które uzna za doniosłe.

Senat w kadencji 2016-2020 liczy 70 członków.
W skład senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący;
2) Prorektorzy w liczbie pięciu;
3) Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych (16 przedstawicieli);
4) Przedstawiciele nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – po jednym z każdego wydziału (15 przedstawicieli);
5) Przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – w liczbie, która łącznie z liczbą przedstawicieli określonych w pkt. 7) zapewni w składzie senatu udział nie mniejszy niż 20 % (10 przedstawicieli);
6) Przedstawiciele studentów i doktorantów – w liczbie odpowiadającej 20% składu senatu (aktualnie w senacie zasiada 12 studentów i 1 doktorant);
7) Przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi: jeden przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, jeden przedstawiciel pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, jeden przedstawiciel pracowników administracyjnych, obsługi i innych – w liczbie trzech.

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

1. Karolina Burnagiel (WA/WFPiK)
2. Justyna Heryng (WNS)
3. Patrycja Krawczyk (WH)
4. Aleksandra Laskowska (WCh)
5. Joanna Maruszczak (WNS)
6. Natalia Mąka (WFPiK)
7. Mateusz Nowak (WH)
8. Michał Przychodzki (MISHiS)
9. Maciej Rewucki (WN) – z urzędu
10. Łukasz Rozwora (WH)
11. Natalia Szumała (WN)
12. Rafał Świergiel (MISHiS)

samorzadSenat UAM