Senat to kolegialny organ uczelni, który ma najwyższą moc uchwałodawczą, działający w oparciu o przepisy prawa i statut uczelni. Kadencja senatu trwa cztery lata. Senat ma prawo wyrażania opinii środowiska akademickiego Uniwersytetu we wszystkich sprawach, które uzna za doniosłe.

Senat w kadencji 2016-2020 liczy 70 członków.
W skład senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący;
2) Prorektorzy w liczbie pięciu;
3) Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych (16 przedstawicieli);
4) Przedstawiciele nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – po jednym z każdego wydziału (15 przedstawicieli);
5) Przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – w liczbie, która łącznie z liczbą przedstawicieli określonych w pkt. 7) zapewni w składzie senatu udział nie mniejszy niż 20 % (10 przedstawicieli);
6) Przedstawiciele studentów i doktorantów – w liczbie odpowiadającej 20% składu senatu (aktualnie w senacie zasiada 12 studentów i 1 doktorant);
7) Przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi: jeden przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, jeden przedstawiciel pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, jeden przedstawiciel pracowników administracyjnych, obsługi i innych – w liczbie trzech.

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

1. Jan Białek (WMiI)
2. Klaudia Dudzik (WPiA)
3. Barbara Dylawerska (WB)
4. Aleksandra Gałka-Kopera (WAiK)
5. Paweł Grobelny (MISHiS)
6. Zuzanna Kaczmarek (WSE)
7. Joanna Maruszczak (WN) – z urzędu
8. Karolina Przygocka (WH)
9. Miłosz Rzymyszkiewicz-Fijałka (WPiA)
10. Ludwika Sowa (WN)
11. Rafał Świergiel (MISHiS)
12. Kajetan Wroński (CP)

samorzadSenat UAM