Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Anglistyki UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Adam Gapski Filologia angielska Wydział Anglistyki
Natalia Grabowska Filologia angielska Wydział Anglistyki
Patrycja Haratym Filologia, spec. filologia niderlandzka Wydział Anglistyki

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Biologii UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Danił Ałtunin Biotechnologia Wydział Biologii
Jarosław Chojnacki Ochrona środowiska Wydział Biologii
Paulina Muszkieta Biotechnologia Wydział Biologii
Paulina Nadobna Biotechnologia Wydział Biologii
Lubomira Rola Ochrona środowiska Wydział Biologii
Maciej Sieniawski Ochrona środowiska Wydział Biologii
Mateusz Skorupiński Ochrona środowiska Wydział Biologii
Łukasz Steczko Ochrona środowiska Wydział Biologii
Michał Śliwiński Biologia, spec. nauczanie biologii i przyrody Wydział Biologii
Joanna Walczak Ochrona środowiska Wydział Biologii
Krystian Wójcik Biotechnologia Wydział Biologii
Agata Zaremba Bioinformatyka Wydział Biologii

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Chemii UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Daria Antczak Chemia, spec. chemia z zastosowaniem informatyki Wydział Chemii
Natalia Czarna Chemia, spec. chemia sądowa Wydział Chemii
Bartłomiej Lubianiec Chemia, spec. analityka chemiczna Wydział Chemii
Marta Pakiet Chemia, spec. chemia biologiczna Wydział Chemii
Adrian Pruss Chemia, spec. chemia z zastosowaniem informatyki Wydział Chemii

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Paweł Binkowski Filologia polska, spec. artystycznoliteracka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Magda Czerniewicz Filologia, spec. filologia czeska Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Jowita Gadzała Filologia polska, spec. nauczycielska Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Patrycja Kryk Filologia, spec. studia śródziemnomorskie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Dennis Latzke Filologia polska, spec. dziennikarska oraz wydawnicza Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Anna Liberek Filologia polska, spec. edytorstwo naukowe Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Daria Paroń Filologia polska (bez specjalności) Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Fizyki UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Joanna Banaszak Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem Wydział Fizyki
Sabina Brazevič Fizyka medyczna Wydział Fizyki
Jarosław Kopaszewski Fizyka medyczna Wydział Fizyki
Marta Krajewska Astronomia Wydział Fizyki
Maciej Nachtygal Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem Wydział Fizyki
Anna Szada Borzyszkowska Fizyka medyczna Wydział Fizyki
Zuzanna Święcicka Fizyka medyczna Wydział Fizyki
Joanna Wolak Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna Wydział Fizyki
 Mateusz Zelent Fizyka medyczna Wydział Fizyki
Jarosław Zydor Astronomia Wydział Fizyki

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Historycznego UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Wojciech Cendrowski Etnologia Wydział Historyczny
Grzegorz Glabisz Historia, spec. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Wydział Historyczny
Kamil Komosiński Historia, spec. myśl i kultura polityczna Wydział Historyczny
Sławomir Kowal Historia, spec. nauczycielska Wydział Historyczny
Kuba Łada-Siwiec Archeologia Wydział Historyczny
Joanna Nowak Wschodoznawstwo Wydział Historyczny
Mateusz Nowak Historia, spec. nauczycielska Wydział Historyczny
Paulina Sworowska Wschodoznawstwo Wydział Historyczny
Adrian Trzoss Historia ogólna Wydział Historyczny
Anna Walewska Historia, spec. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Wydział Historyczny

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Matematyki i Informatyki UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Maciej Biesek Informatyka, matematyka Wydział Matematyki i Informatyki
Tomasz Burewicz Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Tomasz Dwojak Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Bartłomiej Koczenasz Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Karina Korbaczyńska Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Adrian Kozica Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Ewa Kubacka Matematyka Wydział Matematyki i Informatyki
Marcin Kuskiewicz Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Sławomir Malczewski Informatyka, matematyka Wydział Matematyki i Informatyki
Pola Mikołajczak Informatyka, matematyka Wydział Matematyki i Informatyki
Bartłomiej Przybylski Matematyka Wydział Matematyki i Informatyki
Marta Smektała Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Miłosz Szczepaniak Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Marek Szrejter Informatyka Wydział Matematyki i Informatyki
Magdalena Szypura Matematyka Wydział Matematyki i Informatyki

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Marta Cywińska Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Adrian Goliński Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Filip Gratkowski Geologia Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Daria Sikora Geologia Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Dominika Sokołowska Gospodarka przestrzenna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Artur Zieliński Turystyka i rekreacja Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Damian Cieślak Bezpieczeństwo narodowe Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Marta Grela Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Bartosz Machowski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Kacper Szczepanek Stosunki międzynarodowe Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Piotr Zieliński Bezpieczeństwo narodowe Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Społecznych UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Paweł Barwinek Kulturoznawstwo Wydział Nauk Społecznych
Żaneta Bokuniewicz Kulturoznawstwo Wydział Nauk Społecznych
Katarzyna Cieślak Psychologia Wydział Nauk Społecznych
Marta Golińska Kulturoznawstwo Wydział Nauk Społecznych
Justyna Heryng Psychologia Wydział Nauk Społecznych
Joanna Janicka Kulturoznawstwo Wydział Nauk Społecznych
Marta Kościjańczuk Kognitywistyka Wydział Nauk Społecznych
Grzegorz Kurzajczyk Komunikacja społeczna Wydział Nauk Społecznych
Piotr Moszczeński Psychologia Wydział Nauk Społecznych
Daniel Szulc Praca socjalna Wydział Nauk Społecznych

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Neofilologii UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Zuzanna Balcerzak Etnolingwistyka Wydział Neofilologii
Agnieszka Dykier Filologia, spec. filologia rosyjska Wydział Neofilologii
Marcin Dzidek Filologia, spec. filologia duńska Wydział Neofilologii
Oktawia Kupidura Filologia, spec. filologia ukraińska Wydział Neofilologii
Maja Lis Filologia, spec. filologia duńska Wydział Neofilologii
Lucyna Leńczyk Filologia, spec. filologia duńska Wydział Neofilologii
Ewelina Panek Filologia, spec. filologia germańska Wydział Neofilologii
Małgorzata Przyborowska Filologia, spec. filologia hiszpańska Wydział Neofilologii
Maciej Rewucki Filologia, spec. filologia hiszpańska Wydział Neofilologii
Marta Rudnicka Lingwistyka stosowana Wydział Neofilologii
Krystian Słoma Filologia, spec. filologia węgierska Wydział Neofilologii
Patrycja Wawrzyczek Filologia, spec. filologia duńska Wydział Neofilologii
Marta Zwolińska Lingwistyka stosowana Wydział Neofilologii

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Pedagogiczn0-Artystycznego w Kaliszu UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Magdalena Kaczkowska Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Małgorzata Kucharyszyn Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Piotr Papierski Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Marta Rajewska Filologia polska, spec. dziennikarstwo i kreowanie wizerunku Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Diana Czynszak Prawo, zarządzanie Wydział Prawa i Administracji
Małgorzata Kabacińska Administracja, zarządzanie Wydział Prawa i Administracji
Kamil Kłopocki Prawo Wydział Prawa i Administracji
Jan Mikołajczak Prawo Wydział Prawa i Administracji
Mateusz Nowakowski Prawo Wydział Prawa i Administracji
Magdalena Thiel Administracja Wydział Prawa i Administracji
Anna Wojciechowska Prawo Wydział Prawa i Administracji
Agnieszka Zahorska Administracja, prawo europejskie Wydział Prawa i Administracji

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Wojciech Andraszczyk Pedagogika, spec. resocjalizacja Wydział Studiów Edukacyjnych
Monika Bieńkowska Pedagogika, spec. resocjalizacja, socjoterapia i promocja zdrowia Wydział Studiów Edukacyjnych
Daria Kempa Pedagogika specjalna, spec. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Wydział Studiów Edukacyjnych
Paweł Kobielski Pedagogika, spec. resocjalizacja Wydział Studiów Edukacyjnych
Ewelina Milart Pedagogika, spec. resocjalizacja Wydział Studiów Edukacyjnych

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Teologicznego UAM:

IMIĘ NAZWISKO KIERUNEK STUDIÓW
WYDZIAŁ
Jerzy Kotkowski Teologia, spec. kapłańska Wydział Teologiczny
Łukasz Łukasik Teologia, spec. kapłańska Wydział Teologiczny
Jakub Madajczyk Teologia, spec. kapłańska Wydział Teologiczny
Mikołaj Ochla Teologia, spec. katechetyczno-pastoralna Wydział Teologiczny
Jakub Pawłot Teologia, spec. kapłańska Wydział Teologiczny
Szymon Rozmiarek Dialog i doradztwo społeczne, spec. mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego Wydział Teologiczny
Agata Małgorzata Wachowak Teologia, spec. katechetyczno-pastoralna Wydział Teologiczny
samorzadRady Wydziałów