Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Poznańskich (PSSUP) powstało w celu koordynacji działań środowiska Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Miasta Poznania. W szczególności w sprawach dotyczących studentów zrzeszonych w PSSUP oraz ich integracji w środowisku akademickim. PSSUP dba o interes studentów, reprezentując środowisko poznańskiej społeczności studenckiej przed Władzami Miasta czy Ministerstwem.
Ubiega się również o rozwój kulturalny poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć charytatywnych, koncertów i innych wydarzeń, które jednoczą poznańskie uczelnie.

Uczelnie wchodzące w skład PSSUP:
Akademia Muzyczna
Akademia Wychowania Fizycznego
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Współorganizator m.in.:
Festiwal Muzyczny JUWENALIA – www.juwenalia.poznan.pl
Akcja zbierania zakrętek po butelkach PET
Campus Letni – Łazy
Campus Zimowy – Szklarska Poręba
Wielka Inauguracja WELCOME TO POZNAŃ

samorzadPSSUP