Niezależna organizacja, zrzeszająca samorządy ze wszystkich uczelni w kraju. Jej zadaniem jest reprezentowanie studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Parlament Studentów RP współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących studentów , przedstawia je władzy publicznej, organizuje szkolenia i warsztaty mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach, gdy dojdzie do złamania praw studentów oraz podejmuje działania prewencyjne uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.

Ponadto przedstawiciele PSRP, którzy zasiadają w ciałach doradczych (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbają o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

https://www.psrp.org.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/parlamentstudentowrp

samorzadPSRP