Zadaniem Kolegium Elektorów Uniwersytetu jest wybór rektora i prorektorów, Wydziałowego Kolegium Elektorów – dziekana i prodziekanów, a Kolegium Elektorów Instytutu – dyrektora instytutu i ewentualnie jego zastępcę.

W skład kolegiów wchodzą:
– przedstawiciele nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
– przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
– przedstawiciele studentów i doktorantów
– przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W UNIWERSYTECKIM KOLEGIUM ELEKTORÓW:

1. Daria Antczak (Wydział Chemii)
2. Paweł Barwinek (Wydział Nauk Społecznych)
3. Paweł Binkowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
4. Damian Cieślak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
5. Dominika Czaplewska (Wydział Prawa i Administracji)
6. Małgorzata Deszcz (Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie)
7. Damian Drzewiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)
8. Adrian Goliński (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
9. Marta Grela (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
10. Aleksandra Grzelak (Wydział Matematyki i Informatyki)
11. Justyna Heryng (Wydział Nauk Społecznych)
12. Joanna Janicka (Wydział Nauk Społecznych)
13. Magdalena Karczewicz (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
14. Mateusz Karpiński (Wydział Nauk Społecznych)
15. Kamil Komosiński (Wydział Historyczny)
16. Zuzanna Kotlarek (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile)
17. Jan Koźmiński (Wydział Prawa i Administracji) – Pełnomocnik Zarządu ds. Wyborów Rektorskich
18. Małgorzata Kucharyszyn (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)
19. Marcin Kuskiewicz (Wydział Matematyki i Informatyki)
20. Mateusz Nowak (Wydział Historyczny)
21. Mateusz Nowakowski (Wydział Prawa i Administracji)
22. Wojciech Nowakowski (Collegium Polonicum w Słubicach)
23. Aleksandra Olejarz (Wydział Nauk Społecznych)
24. Patrycja Poczekaj (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
25. Sara Prus (Wydział Teologiczny)
26. Mateusz Radziejewski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
27. Remigiusz Rylski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
28. Mateusz Skorupiński (Wydział Biologii)
29. Kacper Szczepanek (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) – z urzędu przewodniczącego
30. Patrycja Wawrzyczek (Wydział Neofilologii)
31. Joanna Wolak (Wydział Fizyki)
32. Dominik Wysocki (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne)
33. Anna Zenka (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
34. Artur Zieliński (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
35. Piotr Zieliński (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Strona Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UAM

samorzadKolegium Elektorów