Nowy Zarząd Samorządu Studentów wybrany!

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2016 roku, podczas II części VII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów, wybrany został nowy Zarząd Samorządu Studentów, który będzie dowodzić pracami Samorządu Studentów naszej uczelni do stycznia.

Zarząd Samorządu Studentów:

Przewodniczący Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów
Kamil Komosiński (Wydział Historyczny)

Wiceprzewodnicząca Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów
Daria Antczak (Wydział Chemii)

Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Paweł Binkowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Przewodniczący Komisji Prawnej
Mateusz Nowak (Wydział Historyczny)

Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Damian Cieślak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów
Zuzanna Kaczmarek (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kamil KomosińskiNowy Zarząd Samorządu Studentów wybrany!