Nowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Parlament Samorządu Studentów UAM ma zaszczyt przedstawić najnowszy Załącznik nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM. Jest on dostępny tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/srns-2016/zal-1.pdf

Nowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM to jedno z priorytetowych działań obecnej kadencji Parlamentu Samorządu Studentów UAM. W naszej opinii zmiany, wprowadzone w dokumencie, pozwolą na sprawiedliwszy podział punktów wśród aktywnych studentów naszej Uczelni, którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas na dodatkową działalność naukową, sportową lub artystyczną.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie kategorii medialnych, stanowiących element osiągnięć artystycznych. Postanowiliśmy docenić studentów, działających w mediach studenckich, ponieważ ich praca była do tej pory traktowana niesprawiedliwie. Nowe kategorie pozwolą na obiektywną ocenę aktywności medialnej, która, podobnie jak inne osiągnięcia, wymaga czasu oraz doświadczenia.

Ponadto podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby punktowanych osiągnięć sportowych. Uznaliśmy, że należy docenić sportowców, których nakład pracy przekłada się na późniejsze sukcesy oraz nagrody. Pamiętajmy, że działalność sportowa, podobnie jak naukowa oraz artystyczna, stanowi wizytówkę naszej Alma Mater zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

Oprócz powyższych zmian, doprecyzowaliśmy niektóre nazwy osiągnięć, sposób ich poświadczania oraz komentarze, co, według nas, korzystnie wpłynie na przebieg procedur stypendialnych. Zarówno pracownicy dziekanatów, jak i członkowie Wydziałowych Komisji Ekonomicznych będą mogli dokładniej sprecyzować poszczególne osiągnięcia. Stawiamy na szczegółowość i konkret.

Jednak żadne zmiany nie miałyby prawa bytu, gdyby nie Wy. Głos środowiska akademickiego jest dla nas bardzo ważny, dlatego odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicieli różnych grup studenckich*, w tym z reprezentantami kół naukowych, organizacji studenckich czy mediów uczelnianych, i dowiedzieliśmy się, jakie zmiany należy wprowadzić w pierwszej kolejności. Oprócz tego odbyliśmy konsultacje z przedstawicielami Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, zarówno z pracownikami, jak i studentami, co pozwoliło nam ocenić, jak proponowane zmiany wpłyną na samo procedowanie stypendialne. Przygotowany dokument został również pozytywnie zaopiniowany przez władze UAM, w tym prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, a także pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, dr. Przemysława Rachowiaka.

Wszystko dla dobra studentów!

* Harmonogram spotkań w sprawie Załącznika nr 1 :
– 13 grudnia 2016 roku, Wydział Historyczny (wszyscy studenci),
– 2 marca 2017 roku, Dom Studencki „Jowita” (wiceprzewodniczący WKE),
– 9 marca 2017 roku, Collegium Minus (koła naukowe i organizacje studenckie),
– 6 kwietnia 2017 roku, Wydział Historyczny (media studenckie),
– 21 kwietnia 2017 roku, Dom Studencki „Jowita” (wiceprzewodniczący WKE),
– 6 maja 2017 roku, Dom Studencki „Jowita” (redaktorzy naczelni mediów studenckich),
– 23 maja 2017 roku, Wydział Chemii (przewodniczący i członkowie WKE).

Inforgrafika_załącznik

zalacznik_uzasadnienie

Natalia MąkaNowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów