Nabór studentów do Kolegium Elektorów UAM

Cześć!

Rozpoczynamy nabór studentów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które już w czerwcu wybierze Rektora i Prorektorów UAM na kadencję 2020-2024.

Jaka jest rola studentów i studentek w Kolegium Elektorów?
Organ ten zrzesza przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej. Studenci i studentki stanowią 20% Kolegium. Oznacza to, że jesteśmy znaczącą grupą, która może mieć wpływ na wybór przyszłego Rektora UAM. Naszą rolą jest wypracowanie, zaprezentowanie i wynegocjowanie korzystnych zmian dla całej naszej społeczności uniwersyteckiej. 

Dlaczego jest to ważne?
Wybór nowego Rektora UAM będzie miał wpływ na cały nasz Uniwersytet, w tym sprawy studenckie. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnych postulatów i wybranie odpowiednich przedstawicieli studenckich. 

Kolegium Elektorów wybiera Parlament Samorządu Studentów. Z uwagi na obecną sytuację wybór zostanie dokonany w formie zdalnej w głosowaniu tajnym.

Jak mogę się zgłosić, aby zostać elektorem?
Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, a następnie uzupełnić Oświadczenie kandydata oraz Zgodę kandydata, podpisać i przesłać skany z maila studenckiego pod adres: samorzaduam@gmail.com w temacie wpisując: Kandydatura do Kolegium Elektorów. Kandydatury przyjmujemy do północy 25 maja 2020 roku (poniedziałek). Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem maila uniwersyteckiego z domeną st.amu.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie kandydata na członka kolegium elektorów,
  • Zgoda kandydata na członka kolegium elektorów.

Pliki pdf: Oświadczenie kandydata – Zgoda kandydata
Pliki docx: Zgoda kandydata – Oświadczenie kandydata

W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji!

Wszelkie pytania kierujcie na: samorzaduam@gmail.com

Natalia MąkaNabór studentów do Kolegium Elektorów UAM