Konsultacje Załącznika nr 1 do regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów

konsultacje załącznika nr 1

Drodzy Studenci,

po półtorarocznym okresie wzmożonych prac i konsultacji chcielibyśmy zachęcić Was do zapoznania się z projektem Załącznika nr 1 do regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Powstał on dzięki zaangażowaniu członków Komisji Socjalno-Ekonomicznej, Parlamentu Samorządu Studentów UAM oraz środowiska medialnego, sportowego i naukowego naszej Uczelni. Zarówno dzięki wielogodzinnym rozmowom, jak i zawartym kompromisom możliwe stało się wypracowanie zaproponowanych przez nas rozwiązań. W szczególności zmiany dotyczą dopracowania osiągnięć naukowych oraz artystycznych.

Ze względu na zapisy Konstytucji dla Nauki, a w szczególności art. 91, który ogranicza klasyfikację osiągnięć sportowych od poziomu krajowego, niemożliwe stało się dla nas wprowadzenie zapisów doceniających sportowców na poziomie regionalnym.

Ponadto zaproponowane zmiany dotyczą usprawnienia zasad ogólnych dotyczących, m.in składania dokumentów, potwierdzeń wszelkich osiągnięć, zmian kwalifikacji osiągnięć. Są to sprawy, które w ostatnich kilku latach były przedmiotem wielu sporów. W związku z tym postanowiliśmy usprawnić wszelkie działania w tym zakresie. Oczywiście, kwestie ustawowe, zostaną ujęte w przepisach Regulaminu pomocy materialnej, który również pojawi się niebawem. Od 1 października bowiem Uczelnianą Komisję Ekonomiczną zastąpi Uczelniana Komisja Stypendialna, w ramach której działać będą podkomisje, czyli obecne Wydziałowe Komisje Ekonomiczne. Natomiast Uczelniana Komisja Ekonomiczna będzie zastąpiona przez Uczelnianą Komisję Odwoławczą.

W związku z powyższym przygotowaliśmy pewną propozycję nowelizacji Załącznika nr 1. Zależy nam na Waszej opinii, ponieważ dokument powinien być naszą wspólną pracą – studentów UAM.

Proponowany Załącznik nr 1

Obecny Załącznik nr 1

Wszelkie spostrzeżenia i uwagi możecie kierować za pośrednictwem skrzynki mailowej stypendia@amu.edu.pl w terminie od 2 do 14 lipca.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Ze studenckim pozdrowieniem
Zarząd Samorządu Studentów UAM

Natalia MąkaKonsultacje Załącznika nr 1 do regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów