Kodeks Etyki Studenta

18 czerwca 2018 roku Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyjął Kodeks Etyki Studenta. Dokument ten zawiera wartości i idee, którymi winien kierować się każdy student naszej Alma Mater Posnaniensis. Zachęcamy do uważnej lektury tego dokumentu.

Kodeks Etyki Studenta

Natalia MąkaKodeks Etyki Studenta