Przewodnicząca Rady – Michalina Nizioł
michalinaniziol@onet.pl

Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Szmythaber
katarzyna.szmythaber@wp.pl

Sekretarz Rady – Magdalena Magot
magotmagdalena@gmail.com

Patryk Kowalewski
patrykk06@live.com

Nguyen Thien Chan
nguyen93_vn@o2.pl

 

samorzadCollegium Polonicum w Słubicach