Nowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Parlament Samorządu Studentów UAM ma zaszczyt przedstawić najnowszy Załącznik nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM. Jest on dostępny tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/srns-2016/zal-1.pdf Nowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM to jedno z priorytetowych działań obecnej kadencji Parlamentu Samorządu Studentów UAM. W naszej opinii zmiany, wprowadzone w dokumencie, pozwolą na sprawiedliwszy podział punktów wśród aktywnych … Read More

Natalia MąkaNowelizacja Załącznika nr 1 do Regulaminu stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Oświadczenie Parlamentu Samorządu Studentów w sprawie wystąpienia Filipa Stojanowskiego

Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie odnieść się do wystąpienia studenta naszej Uczelni, Filipa Stojanowskiego, który zamieścił w Sieci nagranie wideo z manifestem dotyczącym wystawy IPN na temat Żołnierzy Wyklętych. Oświadczenie dostępne w linku poniżej:   Oświadczenie Parlamentu Samorządu Studenckiego

Kamil KomosińskiOświadczenie Parlamentu Samorządu Studentów w sprawie wystąpienia Filipa Stojanowskiego

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 2017

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 14 stycznia 2017 r., wybrany został nowy Zarząd Samorządu Studentów, który będzie dowodzić pracami Samorządu Studentów naszej uczelni do stycznia 2018 r. Zarząd Samorządu Studentów: Przewodniczący Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów Dominik Wysocki (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne) Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Klaudia Maślak (Wydział Fizyki, Wydział Nauk Społecznych) Przewodniczący Komisji Prawnej Rafał Świergiel … Read More

Kamil KomosińskiZjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 2017

Stypendia rektora – wzory wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rozpoczął się proces dostarczania decyzji w sprawie stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów, dlatego też udostępniamy  wzory wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w dziekanacie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jest to termin nieprzekraczalny. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie śmiało na adres stypendia@amu.edu.pl. Powodzenia! wniosek_projekt wniosek_projekt_wypelniony  

Kamil KomosińskiStypendia rektora – wzory wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Stawki stypendialne zostały uchwalone

Na VIII zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studentów, które odbyło się 3 listopada 2016 roku, przyjęte zostały stawki stypendialne na rok akademicki 2016/2017. Stawki stypendialne Próg dochodów na osobę w rodzinie (netto): 825,00 zł  Dochód na osobę w rodzinie jest odejmowany od powyższego progu i w ten sposób wyznaczana jest kwota stypendium, które zostaje udzielone studentowi. Minimalne stypendium socjalne: 140,00 zł … Read More

Kamil KomosińskiStawki stypendialne zostały uchwalone

Nowy Zarząd Samorządu Studentów wybrany!

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2016 roku, podczas II części VII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów, wybrany został nowy Zarząd Samorządu Studentów, który będzie dowodzić pracami Samorządu Studentów naszej uczelni do stycznia. Zarząd Samorządu Studentów: Przewodniczący Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów Kamil Komosiński (Wydział Historyczny) Wiceprzewodnicząca Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów Daria Antczak (Wydział Chemii) Przewodniczący Komisji Dydaktyki i … Read More

Kamil KomosińskiNowy Zarząd Samorządu Studentów wybrany!